246/2019 Sb. - Vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2020
ikona P
Číslo předpisu 246/2019 Sb.
Částka 105
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 17. 9. 2019
Rozeslán dne 24. 9. 2019
Platnost od 24. 9. 2019
Účinnost od 30. 9. 2019
Poznámka k účinnosti Vyhláška nabývá účinnosti 30.9.2019 s výjimkou §2, který nabývá účinnosti 1.1.2020.
Platnost do 29. 9. 2020
Ruší předpis 188/2018 Sb.
Provádí předpis 159/1999 Sb.
Zrušen předpisem 372/2020 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu.

Předmět úpravy

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj stanovuje výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2020.

§2 - Zrušovací ustanovení - účinnost od 1.1.2020