188/2018 Sb. - Vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2019
ikona P
Číslo předpisu 188/2018 Sb.
Částka 91
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 16. 8. 2018
Rozeslán dne 29. 8. 2018
Platnost od 29. 8. 2018
Účinnost od 30. 9. 2018
Platnost do 31. 12. 2019
Provádí předpis 159/1999 Sb.
Zrušen předpisem 246/2019 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu.

Předmět úpravy

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj stanovuje výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2019.