339/2001 Sb. - Vyhláška o metodách zkoušení a způsobu odběru a přípravy kontrolních vzorků za účelem zjišťování jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin nebo surovin určených k jejich výrobě a jakosti tabákových výrobků
ikona P
Číslo předpisu 339/2001 Sb.
Částka 131
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 11. 9. 2001
Rozeslán dne 27. 9. 2001
Platnost od 27. 9. 2001
Účinnost od 1. 1. 2002
Platnost do 30. 4. 2004
Ruší předpis 220/1998 Sb., 43/2000 Sb.
Provádí předpis 110/1997 Sb.
Zrušen předpisem 211/2004 Sb.