220/1998 Sb. - Vyhláška o způsobu a rozsahu posuzování shody potravin, způsobu přípravy a odběru kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků výrobcem, o druzích potravin, pro které bude výrobcem nebo dovozcem vydáváno písemné prohlášení o shodě, a o rozsahu a obsahu tohoto prohlášení (posuzování shody)
ikona P
Číslo předpisu 220/1998 Sb.
Částka 76
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 15. 9. 1998
Rozeslán dne 29. 9. 1998
Platnost od 29. 9. 1998
Účinnost od 1. 10. 1998
Platnost do 31. 12. 2001
Provádí předpis 110/1997 Sb.
Novelizován předpisem 43/2000 Sb.
Zrušen předpisem 339/2001 Sb.