142/2022 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 142/2022 Sb.
Částka 68
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 18. 5. 2022
Rozeslán dne 8. 6. 2022
Platnost od 8. 6. 2022
Účinnost od 1. 7. 2022
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti dnem 1.7.2022, s výjimkou ustanovení čl. III bodu 25, pokud jde o §15 odst. 4, a čl. IV bodu 4, která nabývají účinnosti 1.1.2025
Novelizuje předpis 586/1992 Sb., 16/1993 Sb., 201/2012 Sb.
Anotace

Změny §6 a přílohy č. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Čl. II - Přechodná ustanovení.

Změny zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční.

účinnost 1.1.2025

Čl. IV - Přechodná ustanovení.

Změny zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Čl. VI - Přechodná ustanovení.