286/2012 Sb. - Vyhláška o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy
ikona P
Číslo předpisu 286/2012 Sb.
Částka 100
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 20. 8. 2012
Rozeslán dne 5. 9. 2012
Platnost od 5. 9. 2012
Účinnost od 1. 1. 2013
Provádí předpis 17/2012 Sb.
Novelizován předpisem 316/2013 Sb., 359/2017 Sb., 194/2018 Sb., 502/2020 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky.
Předmět úpravy
Vyhláškou Ministerstva financí se stanoví

  1. druhy a vzory služebních stejnokrojů celní správy,
  2. vzory odznaků celní správy,
  3. způsob vnějšího označení celní správy,
  4. vzory zvláštního barevného provedení a označení služebních vozidel celní správy,
  5. podmínky pro udělení souhlasu nosit služební stejnokroj s odlišujícím označením, vzor odlišujícího označení a vhodné příležitosti podle §14 odst. 2 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky,
  6. náležitosti a vzor služebního průkazu celníka a průkazu občanského zaměstnance v celní správě a způsob prokazování příslušnosti k celní správě služebním průkazem a průkazem občanského zaměstnance,
  7. druhy a způsob použití technických prostředků k vyznačení nebo ohraničení celníkem určeného místa pro účely zákazu vstupu na něj.

Účinnost 1.1.2013.