316/2013 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy
ikona P
Číslo předpisu 316/2013 Sb.
Částka 120
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 20. 9. 2013
Rozeslán dne 9. 10. 2013
Platnost od 9. 10. 2013
Účinnost od 1. 3. 2014
Novelizuje předpis 286/2012 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy.
Změny v ustanoveních:

  • v §2 odst. 2 písm. a), §4 odst. 1 a §6 odst. 1 se číslo "97" nahrazuje číslem "12",
  • §2 (další změny),
  • §5, §8 (změny),
  • Přílohy č. 1 a č. 2 - nové znění,
  • Příloha č. 4 - nové znění.
Účinnost změn 1.3.2014.