218/2006 Sb. - Vyhláška o úhradě za poskytnutí údajů z evidence dopravních nehod
ikona P
Číslo předpisu 218/2006 Sb.
Částka 73
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 17. 5. 2006
Rozeslán dne 2. 6. 2006
Platnost od 2. 6. 2006
Účinnost od 1. 7. 2006
Platnost do 31. 12. 2014
Provádí předpis 361/2000 Sb.
Zrušen předpisem 249/2014 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu).
Vyhláškou Ministerstva vnitra se stanoví úhrada za vyřízení žádosti o poskytnutí údajů z evidence dopravních nehod ve výši 100 Kč.

Účinnost 1.7.2006.