329/2007 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 161/1998 Sb., o promíjení penále správami sociálního zabezpečení
ikona P
Číslo předpisu 329/2007 Sb.
Částka 104
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 7. 12. 2007
Rozeslán dne 14. 12. 2007
Platnost od 14. 12. 2007
Účinnost od 1. 1. 2008
Platnost do 31. 12. 2014
Novelizuje předpis 161/1998 Sb.
Novelizován předpisem 267/2014 Sb.
Zrušen předpisem 458/2011 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 161/1998 Sb., o promíjení penále správami sociálního zabezpečení.
Změny v ustanoveních:

  • §1 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 1a - nové znění,
  • §2 (změny).

Čl. II
Řízení o prominutí penále, které bylo zahájeno přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, dokončí ta správa sociálního zabezpečení, která byla příslušná k prominutí penále podle právních předpisů účinných ke dni 31. prosince 2007.

Účinnost změn 1.1.2008.