290/2002 Sb. - Zákon o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků ČR na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/66 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 290/2002 Sb.
Částka 106
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 13. 6. 2002
Rozeslán dne 28. 6. 2002
Platnost od 28. 6. 2002
Účinnost od 1. 7. 2002
Novelizuje předpis 20/1966 Sb., 157/2000 Sb.
Novelizován předpisem 150/2003 Sb., 211/2003 Sb., 485/2004 Sb., 1/2005 Sb., 317/2006 Sb., 485/2008 Sb., 183/2010 Sb., 375/2011 Sb.