231/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku
ikona P
Číslo předpisu 231/2004 Sb.
Částka 75
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 20. 4. 2004
Rozeslán dne 29. 4. 2004
Platnost od 29. 4. 2004
Účinnost od 1. 5. 2004
Platnost do 27. 10. 2008
Ruší předpis 27/1999 Sb.
Provádí předpis 356/2003 Sb.
Novelizován předpisem 460/2005 Sb.
Zrušen předpisem 371/2008 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích.
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku.
Zrušuje se vyhláška č. 27/1999 Sb., o formě a obsahu bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a přípravku.
Účinnost dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.