204/2012 Sb. - Vyhláška o technických požadavcích pro pověření referenční laboratoře
ikona P
Číslo předpisu 204/2012 Sb.
Částka 72
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 6. 6. 2012
Rozeslán dne 18. 6. 2012
Platnost od 18. 6. 2012
Účinnost od 1. 7. 2012
Platnost do 28. 4. 2014
Provádí předpis 326/2004 Sb.
Zrušen předpisem 73/2014 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů.
Předmět úpravy
Vyhláška Ministerstva zemědělství zapracovává příslušný předpis Evropské unie a upravuje technické požadavky pro pověření referenční laboratoře.

Účinnost 1.7.2012.