73/2014 Sb. - Vyhláška o požadavcích na národní referenční laboratoře a referenční laboratoře v oblasti činností vymezených zákonem o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském
ikona P
Číslo předpisu 73/2014 Sb.
Částka 27
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 3. 4. 2014
Rozeslán dne 14. 4. 2014
Platnost od 14. 4. 2014
Účinnost od 29. 4. 2014
Ruší předpis 528/2004 Sb., 204/2012 Sb.
Provádí předpis 147/2002 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském).
Předmět úpravy
Vyhláška Ministerstva zemědělství v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie stanovuje další požadavky na materiální a personální vybavení a na zaměření, organizaci a metody činnosti národních referenčních laboratoří Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského a referenčních laboratoří.

§4 - Zrušovací ustanovení