158/1989 Sb. - Zákon o bankách a spořitelnách
ikona P
Číslo předpisu 158/1989 Sb.
Částka 34
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon FS
Přijat dne 13. 12. 1989
Rozeslán dne 22. 12. 1989
Platnost od 22. 12. 1989
Účinnost od 1. 1. 1990
Platnost do 31. 1. 1992
Ruší předpis 38/1948 Sb., 43/1948 Sb., 181/1948 Sb., 182/1948 Sb., 183/1948 Sb., 223/1948 Sb., 516/1949 Ú.l., 61/1950 Sb., 45/1952 Sb., 84/1952 Sb., 36/1956 Sb., 72/1967 Sb., 163/1968 Sb.
Prováděn předpisem 208/1989 Sb., 210/1989 Sb., 211/1989 Sb., REG 900103, REG 902701, REG 906601, REG 906701, REG 908301, REG 908302, REG 914703, REG 914704, REG 916902, REG 916903, REG 917301, REG 917302
Zrušen předpisem 21/1992 Sb.