36/1956 Sb. - Vyhláška o úpravě některých poměrů Živnostenské banky, národního podniku
ikona P
Číslo předpisu 36/1956 Sb.
Částka 19
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 2. 8. 1956
Rozeslán dne 2. 8. 1956
Platnost od 2. 8. 1956
Účinnost od 2. 8. 1956
Platnost do 31. 12. 1989
Provádí předpis 84/1952 Sb.
Zrušen předpisem 158/1989 Sb.