181/1948 Sb. - Zákon o organisaci peněžnictví
ikona P
Číslo předpisu 181/1948 Sb.
Částka 66
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon NS
Přijat dne 20. 7. 1948
Rozeslán dne 3. 8. 1948
Platnost od 3. 8. 1948
Účinnost od 3. 8. 1948
Platnost do 27. 12. 1989
Novelizuje předpis 239/1924 Sb., 54/1932 Sb., 102/1945 Sb., 51/1948 Sb.
Ruší předpis 133/1903 ř.z., 302/1920 Sb., 477/1920 Sb., 128/1924 Sb., 269/1924 Sb., 126/1928 Sb., 153/1929 Sb., 169/1933 Sb., 136/1939 Sl.z., 11/1941 Sl.z., 113/1941 Sb., 114/1941 Sb., 429/1941 Sb., 242/1942 Sb., 413/1942 Sb., 35/1945 Sb.
Novelizován předpisem 161/1949 Sb., 84/1952 Sb.
Prováděn předpisem 308/1948 Sb., 309/1948 Sb.
Zrušen předpisem 158/1989 Sb.