122/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 122/2008 Sb.
Částka 39
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 19. 3. 2008
Rozeslán dne 15. 4. 2008
Platnost od 15. 4. 2008
Účinnost od 1. 7. 2008
Platnost do 31. 12. 2023
Novelizuje předpis 140/1961 Sb., 337/1992 Sb.
Novelizován předpisem 41/2009 Sb., 281/2009 Sb.
Zrušen předpisem 276/2023 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 140/1961 Sb., trestní zákon, a
 2. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.

Změny:

 • Změna zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §49, §62, §125 (změny),
  • vkládá se nový §129a "Poškozování finančních zájmů Evropských společenství" včetně nadpisu,
  • §160 až §163, §166, §167 (změny),
  • §251 "Podílnictví", §252 "Podílnictví z nedbalosti" a §252a "Legalizace výnosů z trestné činnosti" včetně nadpisů - nové znění.
 • Změna v §24 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn 1.7.2008.