328/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 357/2001 Sb., o označování a evidenci koní, prasat, běžců a zvěře ve farmovém chovu a evidenci drůbeže, plemenných ryb a včel
ikona P
Číslo předpisu 328/2003 Sb.
Částka 107
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 16. 9. 2003
Rozeslán dne 30. 9. 2003
Platnost od 30. 9. 2003
Účinnost od 30. 9. 2003
Platnost do 30. 3. 2004
Novelizuje předpis 357/2001 Sb.
Zrušen předpisem 136/2004 Sb.