357/2001 Sb. - Vyhláška o označování a evidenci koní, prasat, běžců a zvěře ve farmovém chovu a o evidenci drůbeže, plemenných ryb a včel
ikona P
Číslo předpisu 357/2001 Sb.
Částka 135
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 18. 9. 2001
Rozeslán dne 10. 10. 2001
Platnost od 10. 10. 2001
Účinnost od 10. 10. 2001
Poznámka k účinnosti Ustanovení § 6 až 9, § 17 a 18, § 29 až 32 a § 59 až 63, pokud jde o prasata, nabývají účinnosti dnem 1.4.2002 a ustanovení § 13 až 18, § 38 až 42 a § 59 až 63, pokud jde o zvěř ve farmovém chovu, nabývají účinnosti dnem 1.10.2002.
Platnost do 31. 3. 2004
Provádí předpis 154/2000 Sb.
Novelizován předpisem 328/2003 Sb.
Zrušen předpisem 136/2004 Sb.