236/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití
ikona P
Číslo předpisu 236/2015 Sb.
Částka 98
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 4. 9. 2015
Rozeslán dne 17. 9. 2015
Platnost od 17. 9. 2015
Účinnost od 17. 10. 2015
Ruší předpis 221/2013 Sb.
Provádí předpis 378/2007 Sb.
Novelizován předpisem 307/2020 Sb., 219/2022 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech).
Předmět úpravy
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, po projednání s Ministerstvem obrany, Ministerstvem vnitra, Ministerstvem spravedlnosti a Ministerstvem financí upravuje pravidla správné distribuční praxe konopí pro léčebné použití a podmínky předepsání, přípravy, výdeje a použití individuálně připravovaného léčivého přípravku s obsahem konopí pro léčebné použití.
§7 - Zrušovací ustanovení