221/2013 Sb. - Vyhláška, kterou se stanovují podmínky pro předepisování, přípravu, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití
ikona P
Číslo předpisu 221/2013 Sb.
Částka 88
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 25. 7. 2013
Rozeslán dne 30. 7. 2013
Platnost od 30. 7. 2013
Účinnost od 1. 8. 2013
Platnost do 16. 10. 2015
Provádí předpis 378/2007 Sb.
Zrušen předpisem 236/2015 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech).
Předmět úpravy
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví upravuje podmínky předepsání, přípravy, výdeje a použití individuálně připravovaného léčivého přípravku s obsahem konopí pro léčebné použití.
§5 - Závěrečné ustanovení
Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění.

Účinnost 1.8.2013.