408/2009 Sb. - Vyhláška o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů
ikona P
Číslo předpisu 408/2009 Sb.
Částka 132
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška Energetického regulačního úřadu
Přijat dne 10. 11. 2009
Rozeslán dne 25. 11. 2009
Platnost od 25. 11. 2009
Účinnost od 1. 12. 2009
Platnost do 1. 3. 2012
Ruší předpis 404/2005 Sb.
Provádí předpis 458/2000 Sb.
Zrušen předpisem 59/2012 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).
Vyhláškou Energetického regulačního úřadu se stanoví náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidla pro sestavování regulačních výkazů.
Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 404/2005 Sb., o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů, se zrušuje.

Účinnost 1.12.2009.