59/2012 Sb. - Vyhláška o regulačním výkaznictví
ikona P
Číslo předpisu 59/2012 Sb.
Částka 23
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška Energetického regulačního úřadu
Přijat dne 22. 2. 2012
Rozeslán dne 2. 3. 2012
Platnost od 2. 3. 2012
Účinnost od 2. 3. 2012
Platnost do 31. 12. 2015
Ruší předpis 408/2009 Sb.
Provádí předpis 458/2000 Sb.
Zrušen předpisem 262/2015 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).
Předmět úpravy
Vyhláška Energetického regulačního úřadu stanoví náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů, odpisové sazby pro účely regulace, pravidla pro sestavování regulačních výkazů a termíny pro jejich předkládání.

§18 - Přechodné ustanovení
Držitel licence na činnost číslo 23 sestavuje a předkládá výkazy 23-D2e) a 23-D2f) podle přílohy č. 6 k této vyhlášce poprvé za období roku 2012.
Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 408/2009 Sb., o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů, se zrušuje.

Účinnost 2.3.2012.