404/2005 Sb. - Vyhláška o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů
ikona P
Číslo předpisu 404/2005 Sb.
Částka 139
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška Energetického regulačního úřadu
Přijat dne 17. 9. 2005
Rozeslán dne 12. 10. 2005
Platnost od 12. 10. 2005
Účinnost od 1. 1. 2006
Platnost do 30. 11. 2009
Ruší předpis 439/2001 Sb., 74/2003 Sb.
Provádí předpis 458/2000 Sb.
Zrušen předpisem 408/2009 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).
Vyhláška Energetického regulačního úřadu stanoví náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidla pro sestavování regulačních výkazů.
Zrušující ustanovení
Zrušuje se
(s účinností od 1.1.2006):

  1. Vyhláška č. 439/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vedení oddělené evidence tržeb, nákladů a výnosů pro účely regulace a pravidla pro rozdělení nákladů, tržeb a výnosů z vloženého kapitálu v energetice.
  2. Vyhláška č. 74/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 439/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vedení oddělené evidence tržeb, nákladů a výnosů pro účely regulace a pravidla pro rozdělení nákladů, tržeb a výnosů z vloženého kapitálu v energetice.

Účinnost 1.1.2006.