369/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků
ikona P
Číslo předpisu 369/2005 Sb.
Částka 128
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 2. 9. 2005
Rozeslán dne 26. 9. 2005
Platnost od 26. 9. 2005
Účinnost od 1. 11. 2005
Platnost do 29. 12. 2011
Novelizuje předpis 232/2004 Sb.
Zrušen předpisem 350/2011 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků.
Změny v ustanoveních:

  • Poznámka pod čarou č. 1 - nové znění,
  • v příloze č. 1 až č. 3, č. 5 a č. 6 (změny).

Účinnost změn 1.11.2005.