595/2004 Sb. - Nařízení vlády o stanovení formulářů žádosti o individuální a souhrnné vývozní povolení a žádosti o mezinárodní dovozní certifikát pro zboží a technologie dvojího užití
ikona P
Číslo předpisu 595/2004 Sb.
Částka 204
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 24. 11. 2004
Rozeslán dne 3. 12. 2004
Platnost od 3. 12. 2004
Účinnost od 3. 12. 2004
Platnost do 6. 12. 2010
Provádí předpis 594/2004 Sb.
Zrušen předpisem 344/2010 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití.
Nařízení vlády upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství

  1. formulář žádosti o individuální vývozní povolení a souhrnné vývozní povolení podle §7 odst. 4 zákona,
  2. formulář žádosti o mezinárodní dovozní certifikát podle §14 odst. 9 zákona.

Účinnost 3.12.2004.