344/2010 Sb. - Nařízení vlády o stanovení formulářů žádosti o individuální a souhrnné vývozní povolení, žádosti o povolení k poskytnutí zprostředkovatelských služeb a žádosti o mezinárodní dovozní certifikát pro zboží a technologie dvojího užití
ikona P
Číslo předpisu 344/2010 Sb.
Částka 126
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 1. 12. 2010
Rozeslán dne 7. 12. 2010
Platnost od 7. 12. 2010
Účinnost od 7. 12. 2010
Opraven předpisem REG 10135001
Ruší předpis 595/2004 Sb.
Provádí předpis 594/2004 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití.
Předmět úpravy
Nařízením vlády se stanoví v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie

  1. formulář žádosti o individuální vývozní povolení a souhrnné vývozní povolení pro zboží a technologie dvojího použití podle §7 odst. 4 zákona uvedený v příloze č. 1 k tomuto nařízení,
  2. formulář žádosti o povolení k poskytnutí zprostředkovatelských služeb souvisejících se zbožím dvojího použití podle §7 odst. 4 zákona uvedený v příloze č. 2 k tomuto nařízení a
  3. formulář žádosti o mezinárodní dovozní certifikát pro zboží dvojího použití podle §14 odst. 9 zákona uvedený v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

Zrušovací ustanovení
Nařízení vlády č. 595/2004 Sb., o stanovení formulářů žádosti o individuální a souhrnné vývozní povolení a žádosti o mezinárodní dovozní certifikát pro zboží a technologie dvojího užití, se zrušuje.

Účinnost 7.12.2010.