369/2001 Sb. - Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
ikona P
Číslo předpisu 369/2001 Sb.
Částka 140
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 10. 10. 2001
Rozeslán dne 24. 10. 2001
Platnost od 24. 10. 2001
Účinnost od 15. 12. 2001
Platnost do 17. 11. 2009
Ruší předpis 174/1994 Sb.
Provádí předpis 50/1976 Sb.
Novelizován předpisem 492/2006 Sb.
Zrušen předpisem 398/2009 Sb.