174/1994 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
ikona P
Číslo předpisu 174/1994 Sb.
Částka 56
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 15. 8. 1994
Rozeslán dne 14. 9. 1994
Platnost od 14. 9. 1994
Účinnost od 1. 10. 1994
Platnost do 14. 12. 2001
Ruší předpis 53/1985 Sb.
Provádí předpis 50/1976 Sb.
Zrušen předpisem 369/2001 Sb.