438/2001 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví obsah ekonomických údajů a postupy pro regulaci cen v energetice
ikona P
Číslo předpisu 438/2001 Sb.
Částka 165
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška Energetického regulačního úřadu
Přijat dne 4. 12. 2001
Rozeslán dne 21. 12. 2001
Platnost od 21. 12. 2001
Účinnost od 1. 1. 2002
Platnost do 30. 6. 2007
Provádí předpis 458/2000 Sb.
Novelizován předpisem 13/2003 Sb., 575/2004 Sb.
Zrušen předpisem 150/2007 Sb.