165/1991 Sb. - Nařízení vlády, kterým se zřizuje Krkonošský národní park a stanoví podmínky jeho ochrany
ikona P
Číslo předpisu 165/1991 Sb.
Částka 33
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 20. 3. 1991
Rozeslán dne 10. 5. 1991
Platnost od 10. 5. 1991
Účinnost od 10. 5. 1991
Platnost do 29. 5. 2017
Ruší předpis 41/1963 Sb., 42/1963 Sb., 58/1986 Sb.
Provádí předpis 40/1956 Sb.
Novelizován předpisem 114/1992 Sb.
Zrušen předpisem 123/2017 Sb.