42/1963 Sb. - Vyhláška, kterou se vydává statut Krkonošského národního parku
ikona P
Číslo předpisu 42/1963 Sb.
Částka 24
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 24. 5. 1963
Rozeslán dne 10. 6. 1963
Platnost od 10. 6. 1963
Účinnost od 10. 6. 1963
Platnost do 9. 5. 1991
Provádí předpis 41/1963 Sb.
Zrušen předpisem 165/1991 Sb.