234/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/84 Sb., o poskytování stipendií a hmotného zabezpečení žákům gymnázií a středních odborných škol, vyhláška č. 61/85 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, ve znění zákona č. 111/98 Sb., vyhláška č. 189/91 Sb., o podmínkách uzavírání hospodářských smluv o bezplatném užívání majetku středních odborných učilišť a středisek praktického vyučování, a vyhláška č. 291/91 Sb., o základní škole, ve znění vyhlášky č. 225/93 Sb. a zákona č. 138/95 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 234/2003 Sb.
Částka 80
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 10. 7. 2003
Rozeslán dne 29. 7. 2003
Platnost od 29. 7. 2003
Účinnost od 1. 9. 2003
Platnost do 24. 1. 2005
Novelizuje předpis 84/1984 Sb., 61/1985 Sb., 189/1991 Sb., 291/1991 Sb.
Zrušen předpisem 48/2005 Sb.