208/2012 Sb. - Nařízení vlády o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu
ikona P
Číslo předpisu 208/2012 Sb.
Částka 73
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 25. 4. 2012
Rozeslán dne 19. 6. 2012
Platnost od 19. 6. 2012
Účinnost od 4. 7. 2012
Platnost do 31. 8. 2018
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Novelizován předpisem 93/2014 Sb.
Zrušen předpisem 187/2018 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Nařízením vlády se vyhlašují evropsky významné lokality zařazené do evropského seznamu. Seznam těchto lokalit je uveden v příloze k tomuto nařízení.

Účinnost 4.7.2012.