187/2018 Sb. - Nařízení vlády o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu
ikona P
Číslo předpisu 187/2018 Sb.
Částka 91
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 15. 8. 2018
Rozeslán dne 29. 8. 2018
Platnost od 29. 8. 2018
Účinnost od 1. 9. 2018
Ruší předpis 208/2012 Sb., 93/2014 Sb.
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Předmět úpravy

Nařízení vlády vyhlašuje evropsky významné lokality zařazené do evropského seznamu.

§2 - Zrušovací ustanovení