262/2015 Sb. - Vyhláška o regulačním výkaznictví
ikona P
Číslo předpisu 262/2015 Sb.
Částka 106
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška Energetického regulačního úřadu
Přijat dne 1. 10. 2015
Rozeslán dne 14. 10. 2015
Platnost od 14. 10. 2015
Účinnost od 1. 1. 2016
Ruší předpis 59/2012 Sb.
Provádí předpis 458/2000 Sb.
Novelizován předpisem 50/2017 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).
Předmět úpravy
Vyhláška Energetického regulačního úřadu stanoví náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů, odpisové sazby pro účely regulace, pravidla pro sestavování regulačních výkazů a termíny pro jejich předkládání.
§20 - Přechodné ustanovení
§21 - Zrušovací ustanovení