92/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 105/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní
ikona P
Číslo předpisu 92/2017 Sb.
Částka 36
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 8. 3. 2017
Rozeslán dne 30. 3. 2017
Platnost od 30. 3. 2017
Účinnost od 1. 4. 2017
Novelizuje předpis 586/1992 Sb., 164/2013 Sb., 105/2016 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a
 2. č. 105/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní.

Změny:

 • Změna zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v poznámce pod čarou č. 1 (změny),
  • v části první hlavě III dílu 2 se vkládá nový oddíl 1 „Obecná ustanovení pro automatickou výměnu informací“ (§12a až §12d) včetně nadpisu,
  • §13, §13a, §13d, §13q (změny),
  • §13t „Ohlášení“ včetně nadpisu - nové znění,
  • v části první hlavě III dílu 2 se vkládá nový oddíl 4 „Automatická výměna informací o daňových stanoviscích s přeshraničním prvkem“ (§13u až §13z) včetně nadpisu,
  • §30 (změny),
  • v příloze č. 2 (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bodech 1. až 4. novely.

 • Změna v části druhé čl. IV zákona č. 105/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní, kde se dosavadní text označuje jako bod 1 a doplňuje se bod 2.