105/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní
ikona P
Číslo předpisu 105/2016 Sb.
Částka 41
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 16. 3. 2016
Rozeslán dne 6. 4. 2016
Platnost od 6. 4. 2016
Účinnost od 6. 4. 2016
Novelizuje předpis 586/1992 Sb., 164/2013 Sb.
Ruší předpis 330/2014 Sb.
Novelizován předpisem 92/2017 Sb.
Anotace

Změna některých zákonů v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušení zákona č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní.
Změny:

 • Změna zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů.
  Změny v ustanoveních:
  • v poznámce pod čarou č. 1 (změny),
  • §8, §13 (změny),
  • v části první hlavě III dílu 2 se vkládají nové oddíly 2 „Automatická výměna informací oznamovaných finančními institucemi“ a 3 „Společná ustanovení pro automatickou výměnu informací“ včetně nadpisů (§13a až §13t),
  • §25, §29 (změny),
  • doplňují se přílohy č. 1 a č. 2 k zákonu.

Čl. II - Přechodná ustanovení

 • Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §38f (změny),
  • §38fa se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 105 zrušuje,
  • §38j (změny).

Čl. IV - Přechodné ustanovení

 • Zrušení zákona č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. VI, bodu 1. až 5. novely.