151/1960 Sb. - Vládní vyhláška o organizaci a působnosti posudkových komisí sociálního zabezpečení
ikona P
Číslo předpisu 151/1960 Sb.
Částka 62
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 12. 10. 1960
Rozeslán dne 25. 10. 1960
Platnost od 25. 10. 1960
Účinnost od 25. 10. 1960
Platnost do 30. 6. 1964
Ruší předpis 96/1952 Sb., 92/1958 Ú.l.
Provádí předpis 65/1960 Sb., 71/1960 Sb.
Zrušen předpisem 101/1964 Sb.