289/1997 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 155/95 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/97 Sb., zákon č. 1/91 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 463/91 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 114/88 Sb., o působnosti orgánů ČSR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 289/1997 Sb.
Částka 97
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 12. 11. 1997
Rozeslán dne 2. 12. 1997
Platnost od 2. 12. 1997
Účinnost od 2. 12. 1997
Poznámka k účinnosti Čl. I bod 1 až 3, 5 až 7, 11 a 13, čl. II a čl. V odst. 1, 4 a 5 nabývají účinnosti dnem 1.1.1998, čl. I bod 4 a 8 až 10 a čl. V odst. 2 nabývají účinnosti dnem 1.7.1998.
Novelizuje předpis 114/1988 Sb., 1/1991 Sb., 463/1991 Sb., 155/1995 Sb., 134/1997 Sb.
Novelizován předpisem 436/2004 Sb., 112/2006 Sb., 329/2011 Sb.