123/2006 Sb. - Vyhláška o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků
ikona P
Číslo předpisu 123/2006 Sb.
Částka 42
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 31. 3. 2006
Rozeslán dne 6. 4. 2006
Platnost od 6. 4. 2006
Účinnost od 1. 5. 2006
Poznámka k účinnosti Ustanovení §3 odst. 2, §3 odst. 7 písm. m) a §8 odst. 4 písm. i) nabývají účinnosti dne 1.1.2007.
Ruší předpis 304/1998 Sb., 143/2000 Sb., 82/2002 Sb., 363/2004 Sb.
Provádí předpis 167/1998 Sb.
Novelizován předpisem 72/2014 Sb., 521/2021 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů.
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví stanoví podmínky evidence a dokumentace návykových látek a přípravků.
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:

  1. Vyhláška č. 304/1998 Sb., kterou se stanoví případy, kdy se nevyžaduje vývozní povolení k vývozu pomocných látek, podrobnosti o evidenci návykových látek, přípravků a prekursorů a o dokumentaci návykových látek.
  2. Vyhláška č. 143/2000 Sb., kterou se mění vyhláška č. 304/1998 Sb., kterou se stanoví případy, kdy se nevyžaduje vývozní povolení k vývozu pomocných látek, podrobnosti o evidenci návykových látek, přípravků a prekursorů a o dokumentaci návykových látek.
  3. Vyhláška č. 82/2002 Sb., kterou se mění vyhláška č. 304/1998 Sb., kterou se stanoví případy, kdy se nevyžaduje vývozní povolení k vývozu pomocných látek, podrobnosti o evidenci návykových látek, přípravků a prekursorů a o dokumentaci návykových látek, ve znění vyhlášky č. 143/2000 Sb.
  4. Vyhláška č. 363/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 304/1998 Sb., kterou se stanoví případy, kdy se nevyžaduje vývozní povolení k vývozu pomocných látek, podrobnosti o evidenci návykových látek, přípravků a prekursorů a o dokumentaci návykových látek, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost dnem 1.5.2006, s výjimkou ustanovení §3 odst. 2, §3 odst. 7 písm. m) a §8 odst. 4 písm. i), která nabývají účinnosti dnem 1.1.2007.