363/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 304/98 Sb., kterou se stanoví případy, kdy se nevyžaduje vývozní povolení k vývozu pomocných látek, podrobnosti o evidenci návykových látek, přípravků a prekursorů a o dokumentaci návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 363/2004 Sb.
Částka 118
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 17. 5. 2004
Rozeslán dne 15. 6. 2004
Platnost od 15. 6. 2004
Účinnost od 1. 7. 2004
Platnost do 30. 4. 2006
Novelizuje předpis 304/1998 Sb.
Zrušen předpisem 123/2006 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 304/1998 Sb., kterou se stanoví případy, kdy se nevyžaduje vývozní povolení k vývozu pomocných látek, podrobnosti o evidenci návykových látek, přípravků a prekursorů a o dokumentaci návykových látek, ve znění pozdějších předpisů.
Změny v ustanoveních:

 • Část první (§1) včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1) - nové znění,
 • Nadpis části druhé zní:
  "EVIDENCE NÁVYKOVÝCH LÁTEK, PŘÍPRAVKŮ, PREKURSORŮ A POMOCNÝCH LÁTEK",
 • §2 až §4 (změny),
 • vkládá se nový §6b "Vedení evidence při zacházení s návykovými látkami, přípravky nebo prekursory bez povolení k zacházení",
 • §8 až §10 (změny),
 • §11 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 5) - nové znění,
 • Příloha č. 1 této vyhlášky se zrušuje,
 • v příloze č. 5 této vyhlášky (změny),
 • Příloha č. 7 této vyhlášky se zrušuje,
 • Doplňují se přílohy č. 8 a č. 9.

Účinnost změn 1.7.2004.