143/2000 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 304/98 Sb., kterou se stanoví případy, kdy se nevyžaduje vývozní povolení k vývozu pomocných látek, podrobnosti o evidenci návykových látek, přípravků a prekursorů a o dokumentaci návykových látek
ikona P
Číslo předpisu 143/2000 Sb.
Částka 44
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 25. 5. 2000
Rozeslán dne 2. 6. 2000
Platnost od 2. 6. 2000
Účinnost od 1. 7. 2000
Platnost do 30. 4. 2006
Novelizuje předpis 304/1998 Sb.
Zrušen předpisem 123/2006 Sb.