228/2015 Sb. - Vyhláška o rozsahu zpracování informace veřejnosti, hlášení o vzniku závažné havárie a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie
ikona P
Číslo předpisu 228/2015 Sb.
Částka 94
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 24. 8. 2015
Rozeslán dne 11. 9. 2015
Platnost od 11. 9. 2015
Účinnost od 1. 10. 2015
Provádí předpis 224/2015 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
Předmět úpravy
Vyhláška Ministerstva životního prostředí zapracovává příslušný předpis Evropské unie a upravuje

  1. náležitosti obsahu informace o nebezpečí závažné havárie, včetně možného domino efektu, o preventivních bezpečnostních opatřeních a o žádoucím chování obyvatel v případě vzniku závažné havárie a rozsah, ve kterém se tato informace zpracovává pro objekty zařazené do skupiny A a pro objekty zařazené do skupiny B,
  2. způsob poskytnutí informace zpracované pro objekt zařazený do skupiny B veřejnosti a
  3. náležitosti obsahu hlášení o vzniku závažné havárie a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie a způsob jejich zpracování.

§6 - Přechodné ustanovení