280/2020 Sb. - Nařízení vlády o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách
ikona P
Číslo předpisu 280/2020 Sb.
Částka 107
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 8. 6. 2020
Rozeslán dne 23. 6. 2020
Platnost od 23. 6. 2020
Účinnost od 1. 7. 2020
Ruší předpis 56/2013 Sb.
Provádí předpis 201/2012 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Úvodní ustanovení

Toto nařízení stanoví

a) způsob zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií,

b) vzory emisních plaket,

c) pravidla pro označení silničního motorového vozidla příslušnou emisní plaketou a

d) bližší podmínky distribuce emisních plaket a jejich cenu.

§6 - Technický předpis

§7 - Zrušovací ustanovení