56/2013 Sb. - Nařízení vlády o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách
ikona P
Číslo předpisu 56/2013 Sb.
Částka 25
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 6. 2. 2013
Rozeslán dne 8. 3. 2013
Platnost od 8. 3. 2013
Účinnost od 23. 3. 2013
Platnost do 30. 6. 2020
Provádí předpis 201/2012 Sb.
Zrušen předpisem 280/2020 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
Úvodní ustanovení

  1. Nařízení vlády stanoví
    1. způsob zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií,
    2. vzory emisních plaket,
    3. pravidla pro označení silničního motorového vozidla příslušnou emisní plaketou,
    4. bližší podmínky distribuce emisních plaket a jejich cenu.
  2. Toto nařízení vlády bylo oznámeno v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.

Účinnost 23.3.2013.