30/2021 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o obalech
ikona P
Číslo předpisu 30/2021 Sb.
Částka 15
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 26. 1. 2021
Rozeslán dne 1. 2. 2021
Platnost od 1. 2. 2021
Účinnost od 16. 2. 2021
Ruší předpis 641/2004 Sb., 400/2017 Sb.
Provádí předpis 477/2001 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 477/2001 Sb., o odpadech.

Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a stanoví

a) rozsah vedení evidencí,

b) rozsah a způsob ohlašování údajů z těchto evidencí,

c) minimální rozsah ověření údajů

1. o množství obalů uvedených na trh nebo do oběhu vykázaných autorizované společnosti a

2. vykázaných autorizované společnosti původci odpadů a osobami zajišťujícími pro ni některé činnosti a

d) pravidla výpočtu využití odpadu z obalů.

§13 - Zrušovací ustanovení