641/2004 Sb. - Vyhláška o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence
ikona P
Číslo předpisu 641/2004 Sb.
Částka 217
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 8. 12. 2004
Rozeslán dne 17. 12. 2004
Platnost od 17. 12. 2004
Účinnost od 1. 1. 2005
Platnost do 15. 2. 2021
Ruší předpis 117/2002 Sb.
Provádí předpis 477/2001 Sb.
Novelizován předpisem 400/2017 Sb.
Zrušen předpisem 30/2021 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech).
Vyhláška Ministerstva životního prostředí stanoví rozsah a způsob vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence.

Zrušující ustanovení
Zrušuje se vyhláška č. 117/2002 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence.

Účinnost 1.1.2005.