151/2008 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 89/2004 Sb., kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby ČR, zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel a prokazování příslušnosti k Vězeňské službě ČR, ve znění vyhlášky č. 474/2005 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 151/2008 Sb.
Částka 47
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 16. 4. 2008
Rozeslán dne 30. 4. 2008
Platnost od 30. 4. 2008
Účinnost od 1. 5. 2008
Platnost do 17. 8. 2014
Novelizuje předpis 89/2004 Sb.
Zrušen předpisem 166/2014 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 89/2004 Sb., kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby České republiky, zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel a prokazování příslušnosti k Vězeňské službě České republiky.
Změny v ustanoveních:

  • §1, §3, §6 (změny),
  • v příloze č. 1 se hodnostní označení příslušníků Vězeňské služby České republiky zrušuje, a to včetně grafického znázornění.
  • Doplňuje se příloha č. 7 "VZORY TYPOVĚ ODLIŠNÝCH SLUŽEBNÍCH PRŮKAZŮ PŘÍSLUŠNÍKŮ VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY".

Účinnost změn 1.5.2008.