166/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby ČR, prokazování příslušnosti k Vězeňské službě ČR a zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel
ikona P
Číslo předpisu 166/2014 Sb.
Částka 69
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 31. 7. 2014
Rozeslán dne 13. 8. 2014
Platnost od 13. 8. 2014
Účinnost od 18. 8. 2014
Ruší předpis 89/2004 Sb., 474/2005 Sb., 151/2008 Sb.
Provádí předpis 555/1992 Sb.
Novelizován předpisem 605/2020 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky.
Vyhláškou Ministerstva spravedlnosti se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby České republiky, prokazování příslušnosti k Vězeňské službě České republiky a zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel.
§17 - Přechodná ustanovení
§18 - Zrušovací ustanovení